Werkwijze

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek wordt gekeken naar de totale mondgezondheid. Dit houdt oa in de mondhygiëne, het tandvlees, de eventueel aanwezige tandsteen. Daarnaast wordt gecontroleerd op cariës (gaatjes) en eventueel in de toekomst te verwachten problemen. Het kan zijn dat het nodig is om, voor goed en degelijk onderzoek, röntgenfoto’s te maken. Natuurlijk kunt u ook uw wensen aangeven, ook daar zal aandacht aan besteed worden.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • de duur van de behandelingen
  • de kosten van de behandelingen
  • alternatieve behandelingen

 

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen enkele weken.