Praktijk reglement

Praktijk reglement Tandartspraktijk Hendrik Verheeslaan Boxtel

Hartelijk welkom in Tandartspraktijk Hendrik Verheeslaan.

Vrijwel iedereen weet hoe belangrijk het is om regelmatig een bezoek te brengen aan de tandarts. In het algemeen geldt, dat u 2x per jaar voor een periodieke controle naar de tandarts komt. Op die manier kunnen gebitsproblemen tijdig worden vastgesteld en behandeld. Ons doel is om samen met u een optimale mondgezondheid te bereiken en te behouden. Tenslotte, een gezonde mond geeft een stralende lach!

Contact
De praktijk is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0411-673925. Voor het wijzigen of afzeggen van uw afspraken, dient u altijd telefonisch contact op te nemen. Voor informatie of vragen kunt u ook een e-mail sturen naar info@tandartshendrikverheeslaan.nl Buiten de praktijkopeningstijden staat het antwoordapparaat aan. Het antwoordapparaat geeft u informatie over de spoedgevallen dienst.

Uw eerste bezoek
Tijdens onze kennismaking verzamelen wij noodzakelijke gegevens om uw huidige mondconditie in kaart te brengen en uw wensen te bespreken. De tandarts doet een mondonderzoek en maakt, indien nodig, foto’s. Ook zullen uw eventuele wensen besproken worden.

Medische anamnese
U wordt geacht een medische anamnese in te vullen. De tandarts zal deze gezondheidsvragenlijst met u doornemen. Voor ieders veiligheid vragen wij u ons altijd op de hoogte houden van medische bijzonderheden zoals: zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc.

Pijnklachten
Heeft u een pijnklacht of nabloeding? Wij helpen u, indien medisch noodzakelijk, dezelfde dag. Wij vragen u, indien mogelijk, voor 10:00 uur contact met ons op te nemen. Dit in verband met onze agendaplanning. Tijdens openingstijden wordt u zo veel mogelijk door uw eigen tandarts geholpen. Als de praktijk gesloten is, dan wordt u geholpen door de dienstdoende tandarts. In de meeste gevallen moet u dan contant betalen.

Teamwork
De tandartsen werken in onze praktijk samen met tandartsassistentes en preventieassistentes. Deze medewerkers assisteren de tandarts bij de stoel, maar voeren ook behandelingen en verrichtingen uit. U wordt alleen geholpen door bekwame medewerkers, in opdracht van de tandarts en met uw toestemming.

Behandelingen
Als tijdens een consult blijkt dat u verdere behandeling nodig heeft, dan wordt u daarover door de tandarts of een van de medewerkers geïnformeerd. Hierbij komen de volgende zaken aan de orde:
•Waarom is de behandeling nodig?
•Wat gebeurt er bij niet behandelen?
•Welke medewerking wordt van u verwacht?
•Wat is de prognose?
•Zijn er alternatieven?
•Wat zijn de kosten?

Wanneer u akkoord bent met het behandelplan worden de vervolgafspraken gepland. Het maken van vervolgafspraken veronderstelt als vanzelf uw toestemming.

Uw afspraak
Wij behandelen uitsluitend op afspraak. Als u de gemaakte afspraak niet kunt nakomen, moet u deze minimaal 24 uur van tevoren verzetten of afzeggen. Het afzeggen of verzetten van afspraken kan uitsluitend telefonisch. Niet nagekomen afspraken mogen in rekening worden gebracht.

Klanttevredenheid
Met enige regelmaat meten wij de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u uw wensen te allen tijden delen met de medewerkers van de praktijk.

Klacht
Wij hebben de intentie om u zo goed mogelijk te helpen. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het zeer op prijs als u ons op de hoogte stelt van eventuele klachten over de behandeling of over de manier waarop u benaderd bent.
Praat met uw behandelaar
Ga in gesprek met uw behandelaar. In de meeste gevallen kunnen misverstanden worden opgelost of verwachtingen worden bijgesteld. In sommige gevallen kunnen we garantie verlenen.

Privacyregeling en geheimhouding
Zonder uw toestemming worden uw gegevens niet gedeeld met derden. Uitsluitend op uw verzoek of met uw toestemming delen wij medische gegevens met bijvoorbeeld een specialist, huisarts of collega tandarts.

Tandartspraktijk Hendrik Verheeslaan
Hendrik Verheeslaan 20
5283CV Boxtel
Tel. Nummer: 0411-673925